izigo ra mắt

” Service makes the differences “ – Dịch vụ tuyệt hảo tạo nên sự khác biệt –

BƯỚC 1:

Vào ứng dụng IziGo – chọn điểm xuất phát và điểm đến

 

BƯỚC 2

Chọn phương thức thanh toán ( Ví Ảo hoặc Tiền mặt )

 

BƯỚC 3:

Đặt xe và đợi tài xế của IziGo tới đón